Hướng dẫn tải Cloud Softphone gọi trên iPhone/iPad

Trong App Store, vui lòng tìm từ khóa Cloud Softphone để download trực tiếp vào iPhone!
Đây là phần mềm dùng riêng cho iPhone, iPad, iPod.


* Chú ý: Username nếu có chữ cái thì phải viết thường, không được viết HOA. Chẳng hạn Voip.. là sai. voip... mới đúng. Nếu Username và Password giống nhau thì ta điền tất cả các mục đều giống nhau!

 

Phần mềm Cloud Softphone cùng Telme JAPAN

- Truy cập vào App Store từ iPhone, iPod touch hay iPad, tìm mục " Cloud softphone " và tải về.

- Dưới mục Cloud ID, nhập 7777 (password bỏ trống) và bấm vào nút sign in.

- Mở Cloud Softphone. Hãy cho phép các ứng dụng truy cập vào địa chỉ liên lạc của quý khách hoặc gửi thông báo, tín hiệu âm thanh,...vui lòng bấm vào "OK"/hoặc "Yes" cho tất cả các yêu hỏi yêu cầu cho phép.

- Nhập username và password của của thẻ Telme JAPAN rồi bấm vào nút "Done".

- Nếu điền tài khoản thành công thì quý khách có thể bắt đầu thực hiện cuộc gọi. Muốn nhập lại username / password, hoặc muốn đổi thẻ Telme JAPAN, bấm vào "Settings" → "Account Setup".

 

 

 

 

Xin cảm ơn!
Trung Tâm Telme JAPAN
Công ty Fonist Telecom